TEENUSED

Välisvõrkude ehitustööd

Välisvõrkude ehitustööd osas teostame veevarustus-, kanalisatsiooni- ja gaasitorustike välisvõrkude projekteerimist ja ehitust. Kanalisatsioonitorustike ehitus hõlmab nii reobveekanalisatsiooni kui ka sajuveekanalisatsioonitorustike ehitust, pumplate ja imbalade projekteerimistöid ning ehitust.

Üldehitustööd, ehituse peatöövõtt

Üldehitustööde all loeme eelnevalt valminud erinevates hoonetes üldehitustööde ja remonditööde teostamist, elu- ja ärihoonete, büroohoonete ning kõikvõimaliku tootmisspetsiifikaga tootmishoonete ehitust. Kogu ehitusteenuse protsessi vältel pakume vastavalt vajadustele professionaalset nõustamist ja teenust mis algab soovide, mõtete ära kuulamisega, vajaliku dokumentatsiooni koostamist, ehitustööde läbi viimist ning ekspluatatsiooniperioodi teenindust.

Kinnisvaraarendus

Kinnisvaraarendus hõlmab pidevat tööd erinevate elamuarendusobjektidega ning ärikinnisvara objektidega. Tegeleme potentsiaalsete kinnistutega pidevalt.

Erinevad remonditööd

Erinevad remonditööd – teostame hoonete sanitaarremonti ja kõikvõimalikke hoonete ümberehitustöid eluhoonetes, büroo- ja tootmishoonetes ning avalikes hoonetes. Arvestades hoonete pikka eluiga on loogiline kui vajaduste, võimaluste koosmõjul tekib vajadus olemasolevate hoonete juures teostada ruumide planeeringute muudatusi, materjalide väsimusest tingitud asendustöid vms. Arvestades järjest karmistuvamaid energiatõhususnõudeid teostame ka hoonete energiatõhusamaks muutmist alates hetke näitajate analüüsist kuni parandusmeetmete sisse viimise ja järelanalüüsini.

Projekteerimistööd ja detailplaneeringud

Koostöös pikaajaliste partneritega teostame kõik vajalikud projekteerimistööd, koostame detailplaneeringuid.

Ehitiste seadustamine

Ehitiste seadustamine koostöös pikaajaliste partneritega aitame olemasolevate hoone seadustamisel, vajaliku dokumentatsiooni koostamisel, auditite tegemisel.

Ehituse järelevalve

Ehituse omanikujärelevalve- teostame erinevate ehitusobjektide üldehitustööde ja eriosade ehitustööde omanikujärelevalvet väljaarvatud Teehoiutööd ja muinsuskaitselased ehitustööd.

MEIST

Kes me oleme

Perasaar  põhieesmärk on ehitusalase teenuse kvaliteetne pakkumine peatöövõtu korras alates ehituseks sobiva kinnistu leidmisest, ehituseks vajaliku dokumentatsiooni koostamisest kuni  ehitustööde lõpetamiseni.

Meie meeskonna liikmetel on pikaajalised kogemused ehitusalal.

USALDUSVÄÄRSED JA PAINDLIKUD0%
Säästlik keskkonnaalane käitumine0%
KASUTAME KAASAEGSET TEHNOLOOGIAT0%
Peame tähtaegadest kinni0%

Peame ülioluliseks paindlikkust, koostöö usaldusväärsust, säästlikku keskkonnaalast käitumist, tähtaegadest kinni pidamist ning kaasaegsete tehnoloogiate kasutamist.

 

Sõltuvalt tellijate soovidest, vajadustest, oleme valmis osalema nii suuremates kui ka väiksemas mahus  projektides, teostades tööd oma meeskonna ja koostööpartnerite kaasabil.

KVALITEET

HEA LÕPPTULEMUSE

saamiseks on ülioluline kvaliteetsus igas protsessi etapis.

Ettevõttesiseselt on meil juurutatud ja kasutusele võetud juhtimissüsteem mille alusel on võimalik protsesse läbi viia maksimaalselt kvaliteetselt.

Soovime olla edukad ja selleks pakkuda teenuse kvaliteeti, mis rahuldab ka nõudlikuma Tellija vajadused.

KONTAKT