Date
Category
Eluhooned

Rahuliku liiklusega linnaosas projekteeritud ja rajatud eramu taotles lahendust, mis vastab eramu kasutadate individuaalsetele ootustele ja ettekujutusele heast ühepereelamust- oma kodust.
Arhitekt Enn Laansoo poolt loodud arhitektuur taotles traditsiooniliste , arhitektuursete vormide ja mahtude kasutamist. Samas üldine lähenemine arhitektuurile on ikkagi moderne, mis arvestab tänapäeva nõudeid.
Hoone pakub selle elanikele kõrget mugavust väga väikese energiakuluga. Hea lahenduse eelduseks oli hoone tõhus geomeetria ja hoone orientatsioon ilmakaarte suhtes. Lisaks väga hea energiatõhususega eriosade kasutamine ja kaasaegsete parima energiatõhususega materjalide kasutamine. Materjalide valikul lähtuti soovist kasutada maksimaalses mahus kohalikke, looduslikke materjale nagu näiteks Orgita paekivi, seinte palgipaneelist puitlaudis.