Date
Category
Tööstushooned

Elektroonikadetailide tootmisele keskendunud ettevõtte vajas lisa laopinda, toodanud komplekteerimise pinda ning paremat lahendust transpordivahendite vastuvõtuks. Tööde käigus rajati kinnistule parkimis- ja manööverdusplatsid, erinevate transpordivahendite mugava liikluse tagamiseks laiemad teed. Erinevate transpordivahendite efektiivseks ja mugavaks laadimiseks rajati hoonesse 1,2 m põhipõrandast madalam laadimisala koos tänapäevase varustusega. Lisanud vajalik pind toodangu transpordiks ette valmistamiseks ning vaheladustamiseks. Tootmishoone katustelt ning asfaltkattega treedelt ja platsidelt kokku kogutava sajuvee immutamiseks rajati uus suurmemahuline immutusväljak.